PREČO, NAČO ?

13 July 2017Najťažšie je začať. A to sa týka všetkých vecí na svete. Myšlienka začať s blogom sa mi zrodila len tak v jednej sekunde. Vlastne ani neviem kedy. A poznáte ten pocit, keď vám niečo vŕta v hlave celé dni a dlho do noci premýšľate ako by to mohlo vyzerať. 
Som viac-menej ten typ človeka, ktorý potrebuje v nových veciach podporu, a keby nemám tých najlepších priateľov na svete, tak tieto riadky dnes určite nepíšem. (Tí, ktorí ma nepoznáte, klik na moje bio).
Mám najdlhšie prázdniny v živote a aj to ma viedlo k tomuto. Nestagnovať, ale robiť niečo pre seba i ostatných. Rozvíjať sa možno i týmto smerom. Aj keď nikdy by som toto na seba nepovedala. Ale ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy :) 
Budem sa snažiť postovať čo najčastejšie a najzaujímavejšie (alebo žiť čo najzaujímavejší každodenný život aký len viem :D). 
Verím, že sa vám budú páčiť moje nasledujúce články i fotky. 
Vitajte! :) 

Photos x @michalzarnovican 
Help with logo @radoszabo
Thanks guys!
                                                                      
♥ ♥ ♥
SL


ENGThe hardest is to start. It's about all things in the world. The idea to start with a blog was born in one second. I do not even know when.. And you know that feeling when you have something stucked in your head for a long time and in the night, you are thinking about how it could be.

I'm more or less the kind of girl who need in new things to feel supported and if I haven't the best friends in the world I have never been writing these lines. (Those who do not know me, click on bio).
I have the longest holiday in my life so this led me to start with a blog,too. Not to stagnate but do something for myself and others. And maybe even in this direction. Even when I never said this to myself. But, Never say never. :)
I will try to post as often as possible and the most interesting (or to live the most interesting everyday life I can :D).
I firmly believe you will like my future posts and photos, too. 
Welcome :)

4 comments

  1. Sabi, teším sa. Určite si teraz inšpirovala veľa ľudí. Len tam ďalej, držím ti palce :) S láskou Mary

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

© Sabina Laktis. Design by FCD.